30 godina iskustva i tradicije1 Veza guma - metal2 Proizvodi od nekoliko grama do više kilograma3 Od prototipa do serijske proizvodnje uz potpunu kontrolu tokom svih faza izrade proizvoda4 Pružamo rešenja za sve
vaše zahteve za
proizvodnju delova od gume5 Brzo osvajanje novih proizvoda i garancija vrhunskog
kvaliteta
finalnog proizvoda6 Mogućnost proizvodnje od raznih vrsta sirovina: uljnootporna guma,
prehrambena guma, silikon, viton. . .7 Implementiran sistem menadžmenta
kvalitetom
ISO 9001:2008 i sistem
menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001:20048
image carousel by WOWSlider.com v7.0