POLITIKA KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Sistem upravljanja kvaliteta i životnom sredinom su sastavni deo poslovne politike preduzeća Carbo d.o.o i sve aktivnosti na njegovom uspostavljanju, održavanju i daljem poboljšavanju usklađuju se sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i obavezama za usklađenost sa relevantnom zakonskom regulativom i ostalim zahtevima u oblasti.

PROIZVODNJE I PRODAJE DELOVA OD GUME I PLASTIKE

 Politika preduzeća Carbo d.o.o je da koristi principe savremene proizvodnje, unapređivanjem kvaliteta svojih proizvoda, usluga i radnih procesa.

Kao najvažniji prioriteti, u osnovnim aktivnostima preduzeća Carbo d.o.o. su postavljeni sledeći ciljevi:

  • zadovoljstvo korisnika na prvom mestu, uz negovanje partnerskih odnosa kroz međusobnu razmenu iskustava, znanja i zajedničko rešavanje eventualno nastalih problema,
  • visok nivo profesionalnih odnosa sa dobavljačima, saradnicima i svim zainteresovanim stranama,
  • stalni razvoj i usavršavanje proizvoda i usluga, kao i sopstvenih procesa rada i poslovanja,
  • uspostavljanje dobre interne i eksterne komunikacije u cilju prenošenja vrednosti, znanja i informacija,
  • prikupljanje, evidentiranje i analiziranje podataka koji su značajni za poboljšanje i unapređenje svih procesa rada.

U realizaciji operativnih procesa brinemo o bezbednosti i zdravlju na radu kao i o životnoj sredini, i u tom smislu se vrše:

  • stalne obuke zaposlenih i podizanje nivoa svesti o značaju zaštite životne sredine uključujući prevenciju zagađenja u okviru predmeta i područja primene našeg sistema menadžmenta;
  • kontinuirani monitoring u sprečavanju zagađenja, štednji resursa i stalnom poboljšavanju sistema zaštite životne sredine.

Ističemo i uvažavamo posebnost svakog poslovnog partnera i korisnika, takođe usredsređujemo svu svoju pažnju na analizu njihovih zahteva i uspostavljamo jedinstven profesionalan odnos poverenja i dugoročne saradnje.

Svi zaposleni su upoznati sa ovom politikom i ona je istaknuta na vidnim mestima u našoj organizaciji. Politika kvaliteta i životne sredine je obavezujuća za sve zaposlene. Sprovođenjem politike obezbeđujemo prisutnost, konkurentnost i prepoznatljivost naših proizvoda i usluga na tržištu. Uvek krećemo od izazova u svemu što radimo. Cilj je da radimo brže, bolje i efektivnije.

U Inđiji
30.09.2017./ 01

Direktor Carbo d.o.o.
Dušan Kanazir